Dedykowane aplikacje SharePoint

​Na bazie kilkudziesięciu wdrożeń SharePoint w różnych scenariuszach biznesowych i u Klientów o bardzo zróżnicowanej specyfice, w naszym portfolio powstało wiele rozwiązań, które z powodzeniem mogą posłużyć za punkt wyjścia do opracowania dedykowanej aplikacji biznesowej dla technologii SharePoint.

Posiadamy rozwiązania o różnym stopniu skomplikowania, interfejsie oraz poziomie integracji z modułami, z następujących obszarów:

  • Kancelaria i sekretariat: zarządzanie dokumentami, korespondencją, umowami, aktami normatywnymi,
  • Komunikacja wewnętrzna: narzędzia wizualnej publikacji i dostarczania informacji, prezentacja danych z Internetu, newlettery,
  • Administracja: zarządzanie zasobami, obsługa pracownika, obsługa procesów akceptacyjnych,
  • Zarządzanie projektami: narzędzia wspierające prace w ramach projektu, organizacja projektów w portfele, dodatki do narzędzi EPM,
  • Human resources: aplikacjie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Zarządzanie wiedzą: bazy wiedzy, obsługa szkoleń.

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany konkretną aplikacją dedykowaną.

MapaRozwiazanComputerPlus.png

Logotypy partnerów