Microsoft Imagine dla instytucji edukacyjnych

Subskrypcje Microsft Imagine (dawniej DreamSpark) dla instytucji edukacyjnych.

Subskrypcja Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark) to korzyść dla studentów/uczniów, nauczycieli i laboratoriów w postaci dostępu do oprogramowania Microsoft, służącego do tworzenia oprogramowania i projektowania.
Subskrypcja Microsoft Imagine Premium (dawniej DreamSpark Premium) jest przeznaczona jedynie dla kwalifikujących się wydziałów uczelni o profilu naukowym, technologicznym, inżynierskim czy matematycznym. 

Jaka subskrypcja jest dostępna dla Ciebie?
Rodzaj instytucji  Dostęp  Microsoft Imagine Microsoft Imagine Premium
K-12 - Szkoły podstawowe, gimnazja, licea
(dla całej instytucji)
Uczniowie
Nauczyciele
Laboratoria komputerowe

Szkoły wyższe (dla całej instytucji)

Studenci
Kadra edukacyjna
Laboratoria komputerowe
Szkoły wyższe -
Wydziały techniczne
(naukowe, technologiczne, inżynierskie czy matematyczne)
Students  
Kadra edukacyjna
Wydziałowe laboratoria komputerowe  

Porównanie subskrypcji:
 
  Microsoft Imagine Microsoft Imagine Premium
Systemy operacyjne    
Windows  
Windows Server
Narzędzia do programowania i projektowania    
Visual Studio Professional
Visual Studio Premium   
Visual Studio Ultimate   
Expression 
Windows Embedded 
Aplikacje    
Visio   
Project   
OneNote   
Serwery    
SQL Server 
BizTalk Server   
SharePoint Server   
Dodatkowe korzyści
Zgłoszenia problemów technicznych 2 4
Priorytetowe wsparcie na forach MSDN
Ceny nowej subskrypcji
Nośniki elektroniczne (1 rok) 99 € * 479 € *
Nośniki elektroniczne (3 lata) 194 € * 958 € *
Ceny odnowienia subskrypcji
Nośniki elektroniczne (1 rok) 99 € * 313 € *
Nośniki elektroniczne (3 lata) 194 € * 759 € *
Licencje
Niewygasające
Do użytku edukacyjnego (niekomercyjnego)
Użytkowanie
Cała instytucja  
Tylko wydział  
Laboratorium komputerowe

  * ceny netto, do tego VAT wg obowiązujących stawek (aktualnie 23%). Przeliczamy wg kursu średniego NBP w dniu wystawienia faktury.

Subskrypcja Microsoft Imagine to korzyść dla studentów/uczniów, nauczycieli i laboratoriów w postaci dostępu do oprogramowania Microsoft, służącego do tworzenia oprogramowania i projektowania.

Subskrypcja Microsoft Imagine Premium jest przeznaczona jedynie dla kwalifikujących się wydziałów uczelni o profilu naukowym, technologicznym, inżynierskim czy matematycznym.
Szkoły zawodowe/ponadgimnazjalne starające się o Microsoft Imagine Premium, które nadają tytuł Technika informatyka, proszone są o wpisanie w Formularzu, w miejscu Nazwa jednostki: „Kształcenie w zawodzie technik informatyk”.​

Uczestnictwo w programie jest możliwe po zaakceptowaniu przez Microsoft przesłanego zgłoszenia.

zamowienie_licencji_DreamSpark.doczamowienie_licencji_DreamSpark.doc

Wypełniony formularz prosimy przesłać na dh(at)computerplus.pl

W razie pytań prosimy o kontakt.

Logotypy partnerów