Rozwiązania

 • Welcome to Microsoft Project Online Partner-Led Trial

  Welcome! If you need innovative and professional project management tools for the public cloud, you're invited to Microsoft Project Online Partner-Led Trial. więcej »

 • Microsoft Project Online Partner-Led Trial

  ​Zapraszamy do udziału w programie Microsoft Project Online Partner-Led Trial  więcej »

 • Microsoft SQL Server 2012

  SQL Server 2012 umożliwia firmom budowanie systemów do zarządzania danymi o dowolnej skali. Całe środowisko może działać na jednym dużym serwerze lub skalować się w ramach farmy mniejszych. Jedna instancja SQL Server może obejmować wiele maszyn (fizycznych lub wirtualnych) realizujących poszczególne usługi. Również same bazy danych można dzielić i uruchamiać partycje na oddzielnych serwerach. Bazy danych mogą replikować się w trybie transakcyjnym lub cyklicznie w ramach dowolnie zdefiniowanej topologii. Elastyczność w dziedzinie skalowania jest jedną z najważniejszych zalet SQL Server. więcej »

 • Microsoft Lync Server 2010

  Microsoft Lync Server 2010 to nowe, intuicyjne rozwiązanie, wiążące różne metody komunikacji w ramach jednego oprogramowania. Dzięki jednolitemu charakterowi, użytkownik łatwiej uczy się obsługi programu. Natomiast możliwość korzystania z różnych środków komunikacji za pomocą jednej platformy zmniejsza zarówno koszty operacyjne jak i kapitałowe. więcej »

 • Microsoft Dynamics GP

  Microsoft Dynamics GP 2010 to platforma, która realizuje wiele zadań upraszczając funkcjonowanie biznesu. Produkt pozwala między innymi: zarządzać finansami, produkcją, łańcuchem dostaw, sprzedażą i marketingiem, umożliwia zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi oraz usługami informacyjnymi. Aktualnie rozwój i wsparcie systemu ERP Microsoft Dynamics GP zostały przez Microsoft zakończone. więcej »

 • Symantec Backup Exec

  Symantec Backup Exec to złoty standard w ochronie środowiska Windows, zapewnia możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dzięki programom Symantec Backup Exec 12.5 i Symantec Backup Exec System Recovery 8.5 infrastruktura informatyczna firmy może uzyskać ochronę, na którą zasługuje. więcej »

 • Rozwiązania Dedykowane

  Gotowe rozwiązania informatyczne nie zawsze spełniają indywidualnie, niejednokrotnie specyficzne wymagania przedsiębiorstw. Z tego też względu idealną alternatywą są rozwiązania dedykowane, tworzone w ścisłej kooperacji dostawcy z użytkownikiem. więcej »

 • Microsoft SharePoint Server 2013

  Microsoft SharePoint Server jest rozwiązaniem zarządzania treścią oraz pracą grupową, zapewniającym skuteczne narzędzia do gromadzenia i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Pozwala tworzyć rozbudowane witryny intranetowe, repozytoria zawartości, systemy obiegu pracy i dokumentów. Użytkownikom umożliwia wymianę i zarządzanie dokumentami w sposób szybki, bezpieczny oraz ekonomiczny. więcej »

 • Microsoft Enterprise Project Management Solution

  Rozwiązanie Microsoft Enterprise Project Management (EPM) jest kompleksowym środowiskiem współpracy przy projektach i zarządzaniu portfelami, które wspomaga organizacje w uzyskiwaniu lepszego dostępu do danych. Umożliwia ich dokładne analizowanie i kontrolę przez rozbudowanie procesu podejmowania decyzji, zwiększenie zbieżności ze strategią biznesową, zmaksymalizowanie wykorzystania zasobów, a także pomiar i zwiększanie efektywności operacyjnej. więcej »

 • Microsoft Dynamics NAV

  Microsoft Dynamics NAV 2009 jest systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) służącym do efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Aplikacja, wyróżniająca się szybkością wdrożenia, łatwością konfiguracji i prostotą użytkowania, została stworzona z myślą o średnich, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. więcej »

 • Microsoft Active Directory

  Usługa Active Directory udostępnia środki do zarządzania tożsamościami i relacjami tworzącymi sieć organizacji. Następna generacja usługi Active Directory, zintegrowana z systemem Windows Server 2008, oferuje wbudowane funkcje potrzebne do centralnego konfigurowania ustawień systemu, użytkownika i aplikacji oraz administrowania. Korzystając z usługi Active Directory, można uprościć zarządzanie użytkownikiem i komputerem, włączyć dostęp rejestracji jednokrotnej do zasobów sieciowych, a także zwiększyć poufność oraz bezpieczeństwo komunikacji i przechowywanych informacji. więcej »

 • Symantec Enterprise Vault

  Program Symantec Enterprise Vault 8.0 jest najwydajniejszą w branży platformą do inteligentnej archiwizacji poczty e-mail i jej zawartości. Umożliwia opanowanie ogromnej ilości nieuporządkowanych informacji oraz redukcję o ponad 60 procent kosztów przechowywania nieustrukturyzowanych informacji. więcej »

 • Infrastruktura Informatyczna

  Infrastruktura Informatyczna przedsiębiorstwa to podstawa funkcjonowania jego środowisko informatycznego. Jest to jeden z najistotniejszych, a jednocześnie najbardziej podstawowych elementów obszaru IT firmy. Odpowiedni dobór komponentów oraz współpraca z wysoce wyspecjalizowanymi specjalistami, dostawcami z najwyższymi kompetencjami jest kluczem do sukcesu. więcej »

 • Microsoft Dynamics CRM

  Zapewnienie sprawnego zarządzania działaniami jest – obok kontroli przepływu informacji – jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej firmy. Służą temu aplikacje zarządzające obiegiem pracy. W zakresie relacji z klientami, dla tych celów Microsoft stworzył aplikację MS Dynamics CRM 3.0, która stanowi optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw posiadających bogatą bazę klientów. Oprogramowanie to pozwala na bieżąco śledzić działania związane z klientem, rejestrując wszystkie spotkania, e-maile oraz rozmowy telefoniczne oraz pozwalając na przegląd historii relacji w jednym miejscu. więcej »

 • Microsoft Project Server 2013

  Microsoft Project Server 2013 zapewnia innowacyjną funkcjonalność przydatną przez cały okres realizacji projektu, ułatwiającą organizacjom skuteczne inicjowanie, wybór, planowanie i realizację projektów w terminie i bez przekraczania budżetu. Korzystając z programu Project Server 2013 możesz zwiększyć wydajność pracy i osiągnąć pożądane efekty. więcej »

Logotypy partnerów