Controlling i Budżetowanie

Controlling i Budżetowanie to nieodzowny element zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Rozwiązania tego typu wspierają strategiczne jak i operacyjne działania firmy. Są to potężne narzędzia skierowane do właścicieli oraz menedżerów, których zadaniem jest wspieranie procesu planowania, analizy i świadomej kontroli wyników firmy.

Systemy tej klasy pozwalają na bieżąco monitorować, czy firma zmierza określoną wcześniej drogą, czy też z niej zbacza, dając możliwość stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Kilka korzyści z wdrożenia rozwiązania controllingu i budżetowania:
  • Planowanie wyników i bieżąca ich analiza;
  • Wsparcie w procesie podejmowania decyzji;
  • Możliwość dostosowywania planów w stosunku do zmiennej sytuacji rynkowej;
  • Ocenę efektywności prowadzonych działań biznesowych, a także znaczny jej wzrost;
  • Usprawnienie procesu tworzenia budżetów w pełni zgodnych z aktualnymi danymi.

Computer Plus Kraków pomaga firmom planować i realizować ustalone plany. Firma tworzy rozwiązania wspierające dowolnie skomplikowane procesy budżetowania, ułatwia szczegółowe planowanie zarówno kosztów, jak i sprzedaży, a także umożliwia śledzenie wykonania budżetów z dowolną częstotliwością i wczesne wykrywanie odchyleń.

Wszystkie rozwiązania oferowane przez Computer Plus Kraków mają na celu umożliwienie zoptymalizowania procesu podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Oferowane przez firmę aplikacje są proste w obsłudze, dzięki czemu zwalniają użytkownika z konieczności obsługi i znajomości wielu programów oraz opcji. Jeden system łączy w sobie wszystkie istotne funkcje, pozwala zainteresowanej osobie dotrzeć do informacji zgromadzonych w różnych bazach danych. Wyniki analiz są prezentowane w postaci przyjaznych i czytelnych raportów lub wykresów albo innych graficznych wizualizacji, przygotowanych na podstawie najaktualniejszych danych.

Logotypy partnerów