Zarządzanie Projektami i Portfelem

Głównym zadaniem Systemów Zarządzania Projektami (EPM) jest wspieranie zespołów realizujących różne przedsięwzięcia w osiąganiu założonych celów projektowych, przy pełnej kontroli kosztów i ryzyka realizacji projektu. Specyfika projektów może być różnorodna i wymagać odmiennego podejścia przy wdrażaniu Systemów Zarządzania Projektami.

Najczęściej celem wdrożenia jest równoległe rozplanowanie projektów, skonstruowanie budżetów, nadzorowanie rozwoju oraz końcowe rozliczenie przedsięwzięcia. Dodatkowo projekty mogą podlegać ocenie i selekcji w oparciu o zidentyfikowane ryzyko, budżet i dostępne zasoby. Dokonywana na bieżąco analiza pozwala uniknąć blokad i opóźnień w postępach pracy. Umożliwia podejmowanie szybkich decyzji o dodatkowym zapotrzebowaniu na zasoby – w tym rekrutacji – oraz innych korektach planu.

Wybrane korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania projektami:
  • Podniesienie konkurencyjności organizacji m.in. poprzez wyeliminowanie błędów proceduralnych;
  • Optymalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie kosztów dzięki usprawnieniu realizacji zadań firmy oraz prawidłowego ich przebiegu zgodnie z zaplanowaną kolejnością;
  • Wydajne zarządzanie projektami;
  • Śledzenie postępów projektu w stosunku do planów podstawowych.;

Computer Plus Kraków posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów Zarządzania Projektami na platformie SharePoint. Firma opracowała wewnętrzną, sprawdzoną metodykę zarządzania projektami, opartą o Microsoft Solutions Framework (MSF) z elementami Project Management Body of Knowledge (PMBoK). W ramach tej metodyki jasno rozróżnia role i cele uczestników projektu, a także ogniskuje działania na wartości użytkowej dostarczanych rozwiązań.

Inżynierowie Computer Plus Kraków wraz z przedsiębiorcą opracowują metodykę prowadzenia projektów oraz specyficzne dla danej organizacji warunki funkcjonowania systemu. Przed wdrożeniem rozwiązania w przedsiębiorstwie testują go w wyznaczonym obszarze działalności, zasilając danymi. Późniejsze rozszerzanie obszaru znajdującego się pod kontrolą EPM i dodawanie nowych projektów, przebiega szybko i sprawnie. Firma dba o to, by projektowane przez nią rozwiązania precyzyjnie odpowiadały potrzebom przedsiębiorstwa, a także dokładnie określały zadania tych pracowników firmy, którzy będą z projektami związani.

W zakresie wdrożeń systemów zarządzania projektami i portfelami projektów, Computer Plus Kraków S.A. oferuje usługi związane z technologią Microsoft Enterprise Project Management (EPM, PPM) z wykorzystaniem Microsoft Project Server i aplikacji Microsoft Project Profesional.

Dla organizacji, które chcą prowadzić i śledzić projekty razem z firmami zewnętrznymi - klientami, kontrahentami, wykonawcami, inwestorami czy jednostkami finansującymi - nie wchodząc w zagadnienia bezpieczeństwa udostępniania na zewnątrz własnynch systemów IT Computer Plus Kraków S.A. oferuje rozwiązanie Microsoft Project Online. Jest to rozwiązanie atrakcyjne także dla tyh jednostek biznesowych, które ze względu na procedury i strategię rozwoju infrastruktury IT mają ogranicznone możliwości szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe organizacji w obszarze narzędzi informatycznych.

 

Logotypy partnerów