Wdrożenia

Computer Plus Kraków od ponad 20 lat pomaga przedsiębiorstwom uzyskać i utrzymywać wysoką sprawność za pomocą najlepszych rozwiązań informatycznych. Klienci cenią dostawcę, ponieważ rozwiązuje ich problemy, pomaga im podejmować właściwe decyzje, oszczędza ich czas, usprawnia ich procesy, umożliwia im osiąganie celów pomimo ograniczonych zasobów, nadaje właściwe tempo i kierunek działaniom operacyjnym, zarówno rynkowym, jak i wewnętrznym.
Wybrane opisy wdrożeń Computer Plus Kraków:

 

Sternet Sp. z o.o.
Firma produkcyjno-usługowo-handlowa, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie napędów elektrycznych oraz systemów automatyki. Spółka posiada rozbudowaną strukturę regionalną, obejmującą centralę w Tarnowie oraz trzy oddziały handlowo-logistyczne: w Wieliczce, Katowicach i Wrocławiu.
W swojej ofercie STERNET posiada szeroki wybór silników elektrycznych różnych producentów, w tym firmy SIEMENS, będąc jej autoryzowanym partnerem w zakresie dostaw i serwisu elementów automatyki, techniki napędowej i łączeniowej. Firma oferuje również przemienniki częstotliwości, automatykę przemysłową oraz elementy techniki łączeniowej. STERNET dostarcza także napędy mechaniczne, reduktory i sprzęgła. Istotną częścią działalności firmy jest składanie motoreduktorów oraz serwis silników elektrycznych i przekładni.
Spółka posiada doświadczenie przy projektowaniu i dostawie elektrycznych systemów napędowych, w takich branżach jak: budowa maszyn, przemysł cukrowniczy, tytoniowy, papierniczy, materiałów budowlanych, hutniczy, motoryzacja, energetyka, oczyszczalnie ścieków.
W roku 2012 w ramach projektu dotowanego POIG 8.2 B2B  wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny integrujący wszystkie pracujące w firmie systemy dziedzinowe w oparciu o platformę Microsoft. Wdrożenie objęło następujące elementy platformy Microsoft:
· Microsoft SQL Server 2008R2
· Microsoft Dynamics CRM 2011
· Microsoft Exchange Server 2010
· Microsoft Active Directory
Oprócz systemów Microsoft integracją objęto systemy:
· Streamsoft Prestiż  – ERP
· Autorski system Ofertowanie – system generacji ofert w oparciu o cenniki online firmy SIEMENS
 
Microsoft Dynamics CRM wraz z Microsft Exchange wdrożony został w trzech podstawowych obszarach funkcjonalnych
· Obsługa procesów marketingowych
· Obsługa procesów sprzedażowych
· Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
· Moduł integracyjny wyposażony w automaty do wymiany danych pomiędzy wszystkimi modułami oraz systemami dziedzinowymi
Obsługa procesów marketingowych objęła
· zarządzanie Prospektami, Kartotekami klientów i Kontaktami personalnymi
· przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowych
· kwalifikacja generowanie i kwalifikacja Prospektów
Obsługa procesów sprzedażowych objęła
· tworzenie i zarządzanie szansą sprzedaży
· monitorowanie działan związanych z ofertowaniem, przyjmowaniem zamówień i fakturowaniem
· zarządzanie kartotekami klientów i kontaktów
 
System poczty elektronicznej  – zapewnił w połaczeniu z oprogramowaniem Microsoft Office (Outlook) oraz CRM Mail Router pełną integrację korespondencji wychpodzącej, stąpił wykorzystywany wcześniej system Microsoft Dynamics CRM GP. Umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, ewidencję środków trwałych, zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, księgowanie sprzedaży produkcji energii i usług turystycznych (w integracji z systemami Energia 3 i SOHiS), księgowanie zakupów, ewidencję magazynową, zarządzanie kasami i bankami.
Moduł integracyjny  – realizuje potrzeby w zakresie wymiany danych miedzy systemami Ofertowanie, ERP i CRM. Wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty rejestrowane są w systemie CRM a następnie udostepnianie w systemie Ofertowania opartym na szablonie XML w arkuszy Microsoft Excel. Gotowa oferta jest automatycznie przekazywana do systemu ERP oraz do CRM wraz z identyfikatorami klienta, kontaktu, szansy sprzedaży i produktów. Dzięki powiązaniu oferty z innymi obiektami systemu ERP i CRM mozliwe jest monitorowanie isynchronizowanie między systemiami ERP i CRM wszystkich dokumentów powiązanych, w tym zamówień i faktur sprzedaży. Odzwierciedlenie całego procesu sprzedaży ma miejsce w systemie CRM poprzez szansę sprzedaży.
Zarząd dysponuje na bieżąco informacjami o procesie sprzedaży, może śledzić cłościowo prognozę sprzedaży oraz monitorować aktywność sprzedawców i działania w ramach każdej szansy sprzedaży, na wszystkich etapach procesu. Na bieżąco można też obejrzeć prognożę i wyniki sprzedaży dla oddziałów, pojedynczych sprzedawców, obszarów, grup klientów itp. Dzieki automatyzacji procesu sytem generuje alerty i powiadomienia oraz ustawia działania do wykonania w kolejkach działań dla zespołów lub pojedynczych sprzedawców.
Wdrożenie Systemu Microsoft Dynamics CRM wraz z Microsoft Exchange, Microsoft SQL i Microsoft Active Directory trwało 3 miesiące, od listopada 2012 do stycznie 2013. Case Study wdrożenia dostepne jest na serwerze Microsoft . 
 

 

ZEW NIEDZICA SA
Niedzica
Firma zajmująca się produkcją energii elektrycznej, utrzymaniem zbiorników wodnych w Niedzicy i Sromowcach oraz usługami turystycznymi. W skład firmy wchodzą elektrownie wodne Niedzica, Sromowce, Łączany i Smolice, zespoły hotelowo-rekreacyjne oraz urządzenia energetyki wiatrowej. W roku 2010/2011 wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny integrujący wszystkie pracujące w firmie systemy dziedzinowe w oparciu o platformę Microsoft. Wdrożenie objęło następujące elementy platformy Microsoft:
· Microsoft SQL Server 2008R2
· Microsoft SharePoint Server 2010
· Microsoft Project Server 2010
· Microsoft Dynamics NAV 5.0
· Microsoft Exchange Server 2010
Oprócz systemów Microsoft integracją objęto systemy:
· SATURN HR – system Kadrowo/Płacowy
· RCP – system rejestracji i rozliczenia czasu pracy
· Energia 3 – system rozliczenia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej
· SOHiS – system obsługi hoteli i restauracji
· WizCon – system monitorowania produkcji energii w czasie rzeczywistym
· SPORE – system rejestracji parametrów produkcyjnych i hydrologicznych
· Remonty – system zarządzania remontami i utrzymaniem urządzeń
Zintegrowany System Informatyczny został oparty na pięciu podstawowych modułach funkcjonalnych
· System obiegu dokumentów i pracy grupowej
· System zarządzanie projektami i portfelem projektów
· System Finansowo-Księgowy klasy ERP
· System BI (hurtownia danych i system raportowania)
· Moduł integracyjny wyposażony w automaty do wymiany danych pomiędzy wszystkimi modułami oraz systemami dziedzinowymi
System obiegu dokumentów objął miedzy innymi: obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, system zamówień wewnętrznych i wewnętrzny sklep intranetowy, obieg dokumentów kosztowych, helpdesk, zarządzanie zamówieniami publicznymi, system zarzadzania jakością, eLearning.
System zarządzania projektami objął wszystkie prowadzone projekty inwestycyjne, utrzymaniowe i modernizacyjne
System FK – zastąpił wykorzystywany wcześniej system Microsoft Dynamics GP. Umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, ewidencję środków trwałych, zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, księgowanie sprzedaży produkcji energii i usług turystycznych (w integracji z systemami Energia 3 i SOHiS), księgowanie zakupów, ewidencję magazynową, zarządzanie kasami i bankami.
System BI – realizuje potrzeby w zakresie raportowania. Hurtownia danych zbiera informacje transakcyjne ze wszystkich systemów dziedzinowych, normalizuje je, gromadzi i agreguje automatycznie w założonych cyklach czasowych. Dane szybkozmienne przetwarzane sa w cyklach 15-minutowych, dane produkcyjne w cyklach godzinnych, pozostałe dwa razy na dobę. Dzięki aktualnym danym możliwe jest dostarczanie wielowymiarowej informacji służbom kontrolingowym ale także kierownictwu na wszystkich szczeblach zarządzania oraz pracownikom. Informacje dostępne są w postaci dedykowanych kokpitów menedżerskich zawierających na kolejnych stronach raporty, wykresy, diagramy i wskaźniki wydajności. Kierownicy każdego szczebla oraz pracownicy maja na bieżąco dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez konieczności korzystania z systemów źródłowych. Szczególne znaczenie ma prezentowanie na bieżąco wskaźników wykonania planu finansowego w zakresie kosztów, sprzedaży i inwestycji na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Zarząd dysponuje na bieżąco informacjami o wykonaniu wszystkich wskaźników wydajności we wszystkich jednostkach a także może sięgać do danych archiwalnych oraz prowadzić analizy porównawcze rok do roku itp. Wszystkie niezbędne raporty finansowe jak Bilans czy Rachunek Wyników dostępne są bez konieczności używania systemu FK.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego rozpoczęło się w lipcu 2010 roku a zakończyło w marcu 2011. Obecnie ZSI objęty jest umową wsparcia realizowaną przez Computer Plus Kraków SA.

 

LOBOS Sp. z o.o.
Kraków

Duża hurtownia zajmująca się handlem artykułami i meblami biurowymi z oddziałami w Tarnowie, Rzeszowie, Nowym Sączu i Bielsku Białej. Zatrudnia ok. 100 osób. Firma zakupiła licencję systemu DyNAMICS działającego na bazie danych MS SQL. System jest wykorzystywany na 52 stanowiskach roboczych w dwóch firmach. Oddziały połączone z centralą w Krakowie siecią korporacyjną, pracują w trybie online wykorzystując oprogramowanie WinFrame. Wdrożenie rozpoczęło się latem 1997 roku, a pełne uruchomienie systemu nastąpiło z początkiem 1998 roku. W 2000 roku, z udziałem Computer Plus Kraków SA przeprowadzony został upgrade systemu z wersji 3.15 do wersji 5.00. W skład oprogramowania wchodzą następujące moduły:

 • Księga główna z analizą finansową;
 • Zobowiązania;
 • Należności;
 • Obsługa sprzedaży;
 • Obsługa zakupów;
 • Gospodarka magazynowa;
 • Administrator i edytor raportów;
 • Kasa;
 • Bank;
 • Drukarki fiskalne;
 • Edytor okien;

... oraz szereg modyfikacji i uzupełnień systemu.

 

Walcownie Bruzdowe Huty Zawiercie SAZ
Zawiercie

Duży samodzielny zakład produkcyjny wydzielony w trakcie prywatyzacji z Huty Zawiercie. Zatrudnia ponad 300 osób. Firma zakupiła licencję systemu DyNAMICS LAN, a następnie z pomocą Computer Plus Kraków SA wykonała upgrade do wersji DyNAMICS/SQL 5.0. działającego na bazie danych MS SQL. System jest wykorzystywany na 10 stanowiskach roboczych. Przy pomocy systemu rozliczana jest produkcja wyrobów walcowanych, prowadzona sprzedaż i rozrachunki. Intensywnie wykorzystywany jest moduł Środki Trwałe przy pomocy, którego prowadzona jest ewidencja ponad 1500 pozycji. Od 1999 roku Walcownie Bruzdowe SA objęte są stałą umową serwisową Computer Plus Kraków SA. W skład oprogramowania wchodzą następujące moduły:

 • Księga główna z analizą finansową
 • Zobowiązania;
 • Należności;
 • Obsługa zakupów;
 • Administrator i edytor raportów;
 • Kasa;
 • Bank;
 • Środki trwałe;

... oraz liczne moduły dodatkowe, w tym wykonywane specjalnie na zamówienie przez Computer Plus Kraków SA.

ZTB Biurosystem SA
Łódź

Spółka giełdowa notowana na GPW. Duża hurtownia zajmująca się handlem hurtowym i detalicznym artykułami i meblami biurowymi z ponad 20 oddziałami w sieci ogólnopolskiej. Zatrudnia ok. 300 osób. Firma zakupiła licencję systemu DyNAMICS działającego na bazie danych MS SQL. System jest wykorzystywany na ponad 40 stanowiskach. Oddziały połączone z centralą w Łodzi siecią korporacyjną, pracują w trybie online wykorzystując oprogramowanie WinFrame. Wdrożenie rozpoczęło się jesienią 1999 roku, a pełne uruchomienie systemu nastąpiło z początkiem 2001 roku. W skład oprogramowania wchodzą następujące moduły:

 • Księga główna z analizą finansową
 • Zobowiązania;
 • Należności;
 • Obsługa sprzedaży;
 • Obsługa zakupów;
 • Gospodarka magazynowa;
 • Administrator i edytor raportów;
 • Kasa;
 • Bank;
 • Drukarki fiskalne;
 • Edytor okien;
 • Środki trwałe;
 • Kadry/Płace.

... oraz cały szereg modyfikacji i uzupełnień systemu, w tym w szczególności zaawansowane raporty finansowe oraz komplet raportów giełdowych w standardzie wymaganym przez GPW.

Logotypy partnerów