Referencje

Computer Plus Kraków zawierzyło już wiele przedsiębiorstw, zlecając prace związane z usprawnieniem zarządzania, w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii IT. Te przedsiębiorstwa, były i są dla dostawcy źródłem doświadczeń oraz motorem ciągłego doskonalenia. Stanowią mocny argument dla innych, przemawiający za wybraniem Computer Plus Kraków jako partnera w biznesie.

Computer Plus Kraków działając od 1987 roku opiera obecnie swoją działalność na stałej, długoterminowej współpracy ze średnimi i dużymi klientami. Ta stała współpraca przybiera różnorodne formy: od umów serwisowych obejmujących sprzęt i oprogramowanie, poprzez wsparcie techniczne, umowy handlowe dotyczące autoryzowanych dostaw sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, aż po doradztwo związane z usprawnieniem zarządzania z zastosowaniem najnowszych technologii, systemów zintegrowanych, zaawansowanych narzędzi analiz finansowych i modelowania procesów biznesowych.

Dla Computer Plus Kraków kompetencje są tym czynnikiem, który często decyduje o wyborze partnera w biznesie. Stąd też wizja rozwoju Computer Plus Kraków oparta jest na świadomym wyborze strategicznych partnerów. Dostawca stawia przed sobą najwyższe wymagania i dąży do utrzymania najwyższego profesjonalizmu potwierdzonego autoryzacjami producentów i dostawców.

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług wymaga ciągłego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji przez wszystkich specjalistów, a ich umiejętności i kompetencje otrzymują oficjalne potwierdzenie w przyznanych certyfikatach.

Logotypy partnerów