Usługi Analityczne

Computer Plus Kraków pomaga klientom lepiej zrozumieć to, co dzieje się w ich otoczeniu i wewnątrz organizacji – redukuje obszary niepewności, umożliwiając przeprowadzanie szczegółowych analiz danych z różnych obszarów biznesu i podejmowanie decyzji; pozwala uchwycić zmiany wtedy, kiedy zachodzą, nie zaś wtedy, gdy jakiekolwiek decyzje nie mają już sensu.

Usługi analityczne opierają się na konsolidacji danych z wielu systemów i aplikacji, umożliwiając ich interpretację oraz analizę. Pomaga przedsiębiorcom stworzyć m.in. spójne profile klientów, analizy biznesowe według produktów, zasobów, rynków, projektów itp.; upraszcza zarządzanie skomplikowanymi transakcjami, np. procesami realizacji zamówień; upraszcza utrzymanie wysokiej jakości danych; buduje operacyjne bazy danych pełniące rolę „podstawowego źródła prawdy” dla innych systemów.

Usługi analityczne oferowane przez Computer Plus Kraków mają na celu zoptymalizowanie procesu podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Pozwalają zainteresowanej osobie dotrzeć do przekrojowej informacji zgromadzonej w różnych źródłach. Zagregowane wyniki analiz są prezentowane w postaci przyjaznych i czytelnych raportów lub wykresów i innych graficznych wizualizacji, przygotowanych na podstawie najbardziej aktualnych danych.

Analiza potrzeb i budowa strategii rozwoju

Wdrożenie nowego rozwiązania poprzedza precyzyjna analiza potrzeb firmy uwzględniająca aktualną pozycję rynkową oraz potrzeby rozwojowe. Wiedza i doświadczenie specjalistów Computer Plus Kraków pomagają w ścisłym sprecyzowaniu oczekiwań klienta. Wizja rozwoju przedsiębiorstwa budowana jest m.in. w oparciu o profesjonalny audyt technologiczny stanu faktycznego: infrastruktury i oprogramowania – w tym audyt legalności, a także, proponując modyfikację procesów biznesowych, w celu lepszego wykorzystania możliwości stwarzanych przez technologię dostarczaną przez wiodących producentów IT. Tworząc model nowego systemu, firma proponuje nową, zgodną z projektowanym rozwiązaniem formułę organizacji pracy.

Projektowanie rozwiązań

Computer Plus Kraków już w początkach swojej działalności projektował dedykowane rozwiązania dla firm. Doświadczenie na tym polu pozwala dostawcy sprawnie i szybko reagować na wymagania klienta. W procesie tworzenia rozwiązań specjaliści Computer Plus Kraków opierają się o najnowsze technologie. Rozwój projektu odbywa się w ścisłej kooperacji z klientem. Przede wszystkim rozpoznawany jest zakres funkcjonalny, który ma być realizowany przez system docelowy i określane są oczekiwania względem projektowanego rozwiązania. Na podstawie tak sformułowanego zakresu potrzeb, wyznaczane są zadania do zrealizowania.

Logotypy partnerów